rueter blaricum nl 2019-2020

theo rueter blaricum groenesteijn architecten buro, groenesteijn architects
theo rueter blaricum groenesteijn architecten buro, groenesteijn architects
theo rueter blaricum groenesteijn architecten buro, groenesteijn architects

Het archief van architect Theo Rueter (1876-1963) wordt bewaard bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Van zijn werk is in 2003 een BONAS-monografie verschenen. Veel van zijn ontwerpen bevinden zich in de buurt van Blaricum waar hij zijn bureau had. Rueter was korte tijd lid van de ‘Internationale Broederschap der christen-anarchisten’ die in Blaricum een kolonie hadden gevestigd. In 1901 ontwerpt hij één van zijn allereerste zelfstandige gebouwen, de boekdrukkerij ‘Vrede’ voor de kolonie. Het geheel houten gebouw met een rieten kap is slechts enkele jaren als drukkerij gebruikt, tegenwoordig is dit gemeentelijk monument een woning. Van Rueter staat een tiental ontwerpen op de gemeentelijke monumentenlijst.Van het gebouw zijn in het archief een drietal tekeningen aanwezig en een foto die rond de oplevering moet zijn gemaakt. Opvallend is dat de gevel op een ingekleurde tekening groen is terwijl op de foto de gevel wit (of licht gekleurd) is uitgevoerd. Uit verder onderzoek blijkt dat het huis al tientallen jaren geleden zwart is gemaakt. Het gebouw is al in 1901 aan de achterkant groter uitgevoerd dan op de ontwerptekeningen waardoor deze gevel niet meer symmetrisch is. Later is aan de achterkant ook nog een veranda toegevoegd en aan de voorzijde een erker. Bij de huidige uitbreiding verdwijnt de veranda weer en worden aan de achterzijde twee ruimten toegevoegd die qua architectuur aansluiten bij het bestaande gebouw. Verder worden enkele kozijnen herstelt overeenkomstig het oorspronkelijke ontwerp van Rueter.

Extension of a 1901 monumental wooden house originally designed as a print shop by architect Theo Rueter.

opdrachtgever: particulier
team: martin groenesteijn
constructeur: adviesbureau a. de lange bv, nijkerk
originele tekening en foto: collectie het nieuwe instituut/ruet 3-5

This entry was posted in restoration. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.