stork rotterdam nl 2015

stork rotterdam groenesteijn architects
stork rotterdam groenesteijn architects
stork rotterdam groenesteijn architects
stork rotterdam groenesteijn architects
stork rotterdam groenesteijn architects
stork rotterdam groenesteijn architects

Op een van de pieren in de Waalhaven in Rotterdam bevindt zich een onderdeel van Stork wat zich bezig houdt met het maken van werktuigbouwkundige onderdelen voor de maritieme sector.
De huidige bebouwing is een historisch gegroeid complex van machinefabriekjes en oogt niet erg samenhangend. Uit analyse bleek dat het productieproces aanmerkelijk kan worden verbeterd door de gebouwen te herstructureren. Het ontwikkelde plan kan gefaseerd worden uitgevoerd. Hierdoor kan het productieproces gewoon doorgaan en ondervindt op deze wijze zo min mogelijk hinder.

Noot 2018: Door wisselingen in de directie en later de overname van Stork door Fluor is onzeker of dit plan nog uitgevoerd gaat worden.

opdrachtgever: stork, rotterdam
team: martin groenesteijn, peter meijer, pieter stam
constructeur: aadl, nijkerk
bouwbegeleiding: vd brink bouwkundig advies, soest

This entry was posted in non-residential. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.