woongebouw baarn nl 2022-25

Dit ontwerp voor tien appartementen op een parkeersouterrain vervangt een gebouw wat in 1953 gebouwd is voor het ‘groene kruis’. Nog eerder stond op deze plek een grote villa.
Bij het positioneren van het nieuwe bouwvolume is gezocht naar een goede verankering in de omgeving. De omgeving van het perceel is niet eenduidig, aan één zijde staan een een fors zorgcomplex en een woongebouw, aan de andere zijdes kleinschaliger woningen. Dit nieuwe gebouw vormt daarmee de overgang tussen twee verschillende schaalniveaus.
Op het terrein staan dertien bomen, tien daarvan kunnen blijven staan. Er zullen nieuwe bomen worden bijgeplant. De bomen en de forse voortuin bepalen samen de groene uitstraling van het perceel.

opdrachtgever: de leeuw hermes bv
ontwerp: martin groenesteijn
visualisatie: henk luijk
constructeur: engiko, baarn
aannemer: nog niet bekend

This entry was posted in under construction. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.