zeldert birds baarn nl 2009

rivier de eem vogelkijscherm natuurmonumenten waterschap ivn, baarn, overig additional | architektenburo groenesteijn architects
rivier de eem vogelkijscherm natuurmonumenten waterschap ivn, baarn, overig additional | architektenburo groenesteijn architects
rivier de eem vogelkijscherm natuurmonumenten waterschap ivn, baarn, overig additional | architektenburo groenesteijn architects

Vlak bij een poldergemaal en een afgesneden meander van rivier de Eem is een vogelkijkscherm gemaakt. Dit is een plaats waar veel watervogels te zien zijn. Het scherm is als een ronde wand zo zorgvuldig mogelijk in het veenweide landschap geplaatst, achter een dijkje en tussen de aanwezige wilgen en populieren. Het gebruikte materiaal is allemaal inlands hout; wilgentenen, douglas en eiken. Dit scherm kwam tot stand in samenwerking tussen het Waterschap, IVN, Natuurmonumenten en boerderij Netelenburgh.

Near a polder pump house and a cut off bend of the river Eem a bird watch screen was placed. This is a water-bird spot. The screen is a round wall meticulous placed in the peat landscape, behind a low dike and between the willows and poplars. The used materials are local willow, douglas and oak. This screen is made in cooperation with local authorities, nature organizations and ground owner Netelenburgh.

This entry was posted in additional. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.