emmaplein amsterdam nl 2009-2010

rijksmonument dubbele villa amsterdamse school emmaplein, amsterdam, restauratie restoration | architektenburo groenesteijn architects
rijksmonument dubbele villa amsterdamse school emmaplein, amsterdam, restauratie restoration | architektenburo groenesteijn architects

Rijksmonument gebouwd in 1919 als dubbele villa naar en ontwerp van architect Jan Juffers in een sobere Amsterdamse Schoolstijl. Een groot deel van de constructie is gemaakt in gewapend beton toen een vrij nieuw materiaal. Drie jaar later fors uitgebreid met een vleugel voor bedienden door de bekende architect Van Gendt. Bij deze uitbreiding is het bestaande gebouw ook ingrijpend gewijzigd. Een van de topgevels is daarbij een travee verschoven. In de jaren vijftig als kantoor in gebruik genomen door de organisatieadviseur Bakkenist en vervolgens nog diverse malen van eigenaar gewisseld. De huidige gebruiker is een advocatenkantoor waarvoor het pand geoptimaliseerd is. De architectonische ingrepen zijn vrij beperkt geweest, het maken van een extra trappenhuis en het maken van een daglichtvide in de hal. Verder is een ontoegankelijke zolder bruikbaar gemaakt.

State monument built in 1919 as a double villa, designed by architect Jan Juffers in quit sober Amsterdam School style. The construction is made in concrete, a new material at that time. Three years later extended with a large servant swing by known architect Van Gendt. The existing building was than also radical changed. One of the ongoing elevations was pushed six meters aside. In the fifties the function changed from house into office. After that time several owned the building. Currently a lawyers company, who improved the property, uses it. Architectonic interventions were small, a second stairway, a void to have daylight in the hall and the disclosure of the attic.

KGSA: kavander groenesteijn samenwerkende architecten
gepubliceerd in: Architecture of Dutch Construction Law Experts,
p114-115 ed. Kuitenberg/Chao-Duivis, The Hague 2010, IBR

This entry was posted in restoration. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.