ggkg house baarn nl 1993-1995 dakopbouw 2002

ruimtelijk duurzaam dubbel huis, baarn, wonen residential | architektenburo groenesteijn architects
ruimtelijk duurzaam dubbel huis, baarn, wonen residential | architektenburo groenesteijn architects
ruimtelijk duurzaam dubbel huis, baarn, wonen residential | architektenburo groenesteijn architects

Huis GGKG is eigenlijk een dubbel huis (twee-zonder-een-kap) en gebouwd op de fundamenten van een voormalige bakkerij. De opdracht was een zo duurzaam mogelijk huis te bouwen met een beperkt budget.
Het kavel ligt in een dichtbebouwde wijk ontstaan rond de eeuwwisseling (1900) in een kleine plaats in het centrum van Nederland. Baarn is gesitueerd op de grens van een rivierlandschap en een stuwwal uit de ijstijd.
Het huis ligt aan een kruising van een doorgaande route en een klein buurtstraatje. De hoek is gebruikt om het verschil in schaal te benadrukken.
Het bestemmingsplan verplichtte de bestaande bouwgrens te handhaven. Het ontwerp is gevormd door interne en externe invloeden, niet alleen gebruikelijk architectonische zoals schaal, ritme, programma etc maar ook bijvoorbeeld de lichtkleur van de lantarenpalen.
Als belangrijkste materiaal is ‘ruimte’ ingezet. Dit huis is geen confectie maar maatwerk.
In 2002 is het huis uitgebreid met een dakopbouw.

House GGKG is actually a double house conceived on the foundations of a bakery. The clients asked for a house, build in a ‘ecological’ way and within a strict budget.
The site is located in a dense urban environment from the turn of the 19th century, in a small town in the centre of Holland. The town itself is situated on the border of fluvial lowland and a glacial sand-ridge.
The house is found on a street crossing, a major route and a small neighbourhood street. The corner is used to emphasise the difference in scale.
Local rules demanded to respect the existing footprint. Influences of internal and external forces are not restricted to the usual architectonic tools (scale, rhythm, program etc.) but also by the light colours of lampposts.
Above all, space is the main material that should be exploited! This house isn’t confection but tailor-made.
In 2002 the house was extended

‘Hoe je op de resten van twee wrakke pandjes een nieuw monument kunt oprichten. Een baken van daadkracht, werklust, ideeënrijkdom en goede smaak. architect martin groenesteijn deed het in twee jaar.’

Bert van den Hoed in het utrechts nieuwsblad van 27 mei 1995.

‘bouwplannen die in positieve zin opvallen door een bijzonder architectuur, goede inpassing in de een bestaande omgeving of door andere ruimtelijke kwaliteiten’

Welstandprijs PUWC ‘plan vd maand’ maart 1993.

fotografie interieur: Bastiaan Ingenhousz, Dordrecht
gepubliceerd in:
Nieuwbouw op oude fundamenten, B. v/d Hoed, Utrechts Nieuwsblad, 27.05.1995
Groenesteijn bouwt droomhuis, BC, 19.01.1994
Jaarverslag 1993 PUWC

This entry was posted in residential. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.