ramp house apeldoorn nl 1999-2001

ontwerp concept behoud van aanwezige bomen, apeldoorn, wonen residential | architektenburo groenesteijn architects
ontwerp concept behoud van aanwezige bomen, apeldoorn, wonen residential | architektenburo groenesteijn architects
ontwerp concept behoud van aanwezige bomen, apeldoorn, wonen residential | architektenburo groenesteijn architects

Dit huis op een grote, beboste kavel, aan de westkant van Apeldoorn, heeft een plattegrond van vier ongelijke rechthoeken. Ontwikkeld vanuit de situatie (handhaven bomen) had dit concept grote invloed op het interieur.

Vanwege de hoogteverschillen (split-level) zijn diverse verbindingen gemaakt met hellingen (ramps) en ‘luie’ trappen. De belangrijkste ruimtes zijn de entree/galerie en de dubbel hoge woonkamer.

This house on a big, forested site, on the west side of Apeldoorn, has a plan of four unequal rectangles. Developed to save the existing trees this concept had a strong influence on the interior.

While the house has a split-level, several connections are made with ramps and ‘lazy’ stairs. Main spaces are the entrance/gallery and the double height living room.

niet gerealiseerd

This entry was posted in residential. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.