interieurs/interiors 2008 2010 2013

opwaarderen herinrichten villa jaren 20 kgsa kavander, bussum, overig additional | architektenburo groenesteijn architects
uitbreiding kinderkamers, baarn, interieur interior, verbouwing alteration | architektenburo groenesteijn architects
St-Michielsgestel woning bijgebouw, interieur interior, verbouwing alteration | architektenburo groenesteijn architects
Baarn uitbreiding villa, interieur interior, verbouwing alteration, extension | architektenburo groenesteijn architects

Naast de grotere projecten is er ook veel ervaring op het gebied van kleine verbouwingen, uitbreidingen en interieuroplossingen en met name het slim omgaan met bestemmingsplannen en vergunningsvrije mogelijkheden.

Enkele voorbeelden:

  • RF5, 2008, Bussum. Het opwaarderen en herinrichten van een villa uit de jaren twintig. KGSA: kavander 
groenesteijn samenwerkende architecten
  • SL24, 2010, Baarn. Van twee kinderkamers er drie maken door gebruik te maken van de bovenliggende, ongebruikte zolder en veel daglicht
  • GW1B, 2011-13, St-Michielsgestel. Woning met bijgebouw in buitengebied ihkv de ‘groen-voor-rood-regeling’. GLSA: 
groenesteijn luijk samenwerkende architecten
  • BL34, 2013, Baarn. Forse uitbreiding van een jaren-dertig-villa. groenesteijn ism artisan

Some examples of smaller scale alterations and extensions.

This entry was posted in additional. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.