W97 villa amsterdam nl 2003-2004

restauratie reconstructie stadsvilla kgsa kavander, amsterdam, restauratie restoration | architektenburo groenesteijn architects
restauratie reconstructie stadsvilla kgsa kavander, amsterdam, restauratie restoration | architektenburo groenesteijn architects
restauratie reconstructie stadsvilla kgsa kavander, amsterdam, restauratie restoration | architektenburo groenesteijn architects

Restauratie en reconstructie van een stadsvilla, gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw in een eclectische stijl met een identieke buurwoning. De oorspronkelijke architect is niet bekend. Jaren geleden is de villa ‘gerenoveerd’ met aluminium kozijnen, het interieur gesloopt en het gebouw is in gebuikt genomen als medisch centrum.
De villa wordt nu weer als woning gebruikt. De gevels zijn teruggebracht in hun oorspronkelijke staat. Voor het interieur is een eigentijdse oplossing voorgesteld. Een houten ‘kern’, gemaakt als een meubelstuk, verbind de vier verdiepingen en is gemaakt.

Restoration and reconstruction of an urban villa, build at the end of the nineteen-century in an eclectic style with its neighboring twin. The original architect is unknown. A few decades ago the villa was ‘renovated’ with aluminum windows, the interior was completely destroyed and the building was used as a medical centre. Now the villa is used for habitation again. The elevations will be restored in their original appearance.
For the interior a contemporary solution is proposed. A wooden core on all four levels is made as a kind of furniture; this arranges all spaces and makes spatial relations.

fotografie: Rob ‘t Hart, Rotterdam
KGSA: kavander groenesteijn samenwerkende architecten

This entry was posted in restoration. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.